வியாழன், அக்டோபர் 13

உங்களை ஏமாற்றி எப்படி பணம் பறிக்கலாம் ??

மயக்கம் என்ன திரைப்படம் சொல்லபோகும் மயக்கம் என்ன ? மயங்கி ஏமாற்றம் அடையும் முன் விழிப்படையுங்கள் .இளையர்களை ஏமாற்றும் தந்திரோபாயம்  தெரிந்தவர்களை , விட நாம் ஏமாறாமல்  இருக்கும் தந்திரோபாயத்தை நாம் விளங்கி கொள்வோம் .

ஏமாறுபவர்கள் இருக்கும் வரை ஏமாற்றுபவர்கள் ஏமாற்றி கொண்டுதான் இருப்பார்கள் .

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக